אינפארמאציע

אנטשולדיגט אבער איצטערט קען מען נישט זוכן ביטע פראביר אין 12 סעקונדען.