בלאט 35 פון 35

וואס טיט זיך מיט די נייע ווילידש באר שבע

געשריבן: מאנטאג פאברואר 11, 2019 3:06 pm
דורך עס וועט זיין גיט
וואס טיט זיך מיט די נייע ווילידש באר שבע?

געשריבן: מאנטאג פאברואר 11, 2019 9:10 pm
דורך אהער און אהין
אהער און אהין האט געשריבן:אום יאנוואר איינס, איז דער פאלם טרי געווארן א פאקט. באלד האבן אנגעהויבן אריינפליסן באגריסונגען פון איבעראל, פון קאנגרעסמאן מעלאוני, סטעיט אסעמבלימאן בראבאנעק, אראנזש קאונטי שעריף קארל דיבאויס און אנדערע.
עימיצער ווייסט צו אראנזש קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו ניוהאז, און סטעיט סענאטאר דזשעימס סקופיס, צו זיי האבן אויך באגריסט דעם נייעם טאון?

איך רעכן נישט אויס די באגריסונג פון מייקל עימאו, לאנגיעריגער רעפרעזענטעטיוו פון קרית יואל אין אראנזש קאונטי גאווערמענט, ווייל עימאו איז דאך אן ארבעטער פאר קרית יואל, איז נישט מער ווי רעכט ער זאל באגריסן זיינע ארבעטסגעבער, די תושבי קרית יואל.

געשריבן: מאנטאג פאברואר 11, 2019 9:19 pm
דורך אהער און אהין
עס וועט זיין גיט האט געשריבן:וואס טיט זיך מיט די נייע ווילידש באר שבע?

איך קען דיר בלויז ענטפערן מיט דעם וואס דער רעקארד האט געשריבן בשעתו, ווען דער ווילעדזש האט זיך אנגעהויבן צו ארגאנאזירן, האבן זיי געשריבן אז ''די רייכע לאנד אייגענטומער האבן אריינגעשיקט אן אפלעקאציע, דורך זייער קאסטבארן מאנהעטן אדוואקאט''.
דאס הייסט אז אונטער דעם אפלעקאציע שטייען פעסטע חברה, אויב אזוי שלאפן זיי נישט, און עס האט א פאטענציאל אנצוקומען ווייט.
איך גלויב נישט אז די טאון וועט זיך פרובירן צו מפשר זיין מיט די אידן, וואס לויט דעם וואלט מען געקומען צו עפעס א פשרה. לויט דעם איצטיגן מצב אין מאנראו, וועלן די טאון קיין אינטש נישט נאכגעבן פאר די אידן, ממילא קוקט אויס ווי די רייכע לאנד אייגענטומער וועלן ווייטער גיין מיט זייער אפליקאציע, און קעמפן דערפאר.
מען האט דאך געזעהן ביים סמיט פארם פראיעקט, וואו דער חרדיש'ער לאנד אייגענטומער האט געקלאגט די טאון אויף 100 מעלאונעס, ווייל זיי לאזן אים נישט בויען. דערנאך האט ער מיט זיי זיך פארגליכן, און אצינד ווען ער איז ווייטער געשטרויכעלט געווארן דורך זיי, איז עודך, אריין אין געריכט ווידער, און ער פארלאנגט ווידער א 100 מעלאונעס.
עס לעבט זיך אין מאנראו...

געשריבן: דינסטאג פאברואר 12, 2019 10:56 am
דורך עס וועט זיין גיט
אהער און אהין האט געשריבן:
אהער און אהין האט געשריבן:אום יאנוואר איינס, איז דער פאלם טרי געווארן א פאקט. באלד האבן אנגעהויבן אריינפליסן באגריסונגען פון איבעראל, פון קאנגרעסמאן מעלאוני, סטעיט אסעמבלימאן בראבאנעק, אראנזש קאונטי שעריף קארל דיבאויס און אנדערע.
עימיצער ווייסט צו אראנזש קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו ניוהאז, און סטעיט סענאטאר דזשעימס סקופיס, צו זיי האבן אויך באגריסט דעם נייעם טאון?

איך רעכן נישט אויס די באגריסונג פון מייקל עימאו, לאנגיעריגער רעפרעזענטעטיוו פון קרית יואל אין אראנזש קאונטי גאווערמענט, ווייל עימאו איז דאך אן ארבעטער פאר קרית יואל, איז נישט מער ווי רעכט ער זאל באגריסן זיינע ארבעטסגעבער, די תושבי קרית יואל.


זיי מזביר וואס הייסט ער איז אן ארבייטער עס קיקט אויס ווי עפעס טיט אייך וויי

געשריבן: דינסטאג פאברואר 12, 2019 12:47 pm
דורך אהער און אהין
עס וועט זיין גיט האט געשריבן:
אהער און אהין האט געשריבן:
אהער און אהין האט געשריבן:אום יאנוואר איינס, איז דער פאלם טרי געווארן א פאקט. באלד האבן אנגעהויבן אריינפליסן באגריסונגען פון איבעראל, פון קאנגרעסמאן מעלאוני, סטעיט אסעמבלימאן בראבאנעק, אראנזש קאונטי שעריף קארל דיבאויס און אנדערע.
עימיצער ווייסט צו אראנזש קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו ניוהאז, און סטעיט סענאטאר דזשעימס סקופיס, צו זיי האבן אויך באגריסט דעם נייעם טאון?

איך רעכן נישט אויס די באגריסונג פון מייקל עימאו, לאנגיעריגער רעפרעזענטעטיוו פון קרית יואל אין אראנזש קאונטי גאווערמענט, ווייל עימאו איז דאך אן ארבעטער פאר קרית יואל, איז נישט מער ווי רעכט ער זאל באגריסן זיינע ארבעטסגעבער, די תושבי קרית יואל.


זיי מזביר וואס הייסט ער איז אן ארבייטער עס קיקט אויס ווי עפעס טיט אייך וויי

מייקל עימא ארבעט פאר מיר, איך האב אים ערוועלט.

געשריבן: זונטאג פאברואר 17, 2019 5:41 pm
דורך אהער און אהין
איבערגייענדיג נאכאמאל די באגריסונגען, דערזעהט מען זיך מיט די פאלגענדע:
יונייטעד סטעיטס סענאטאר, טשארלס שומער
יונייטעד סטעיטס קאנגרעסמאן, שאן פעטריק מעלאוני
נ''י סטעיט אסעמבלימאן, קארל בראבאנעק
אראנזש קאונטי שעריף, קארל דיבאויס
אראנזש קאונטי לעגיסלאטור, מייקל עימאו
*
אין הקרי איז נאכגעברענגט געווארן אז די 'אסעמבלי' האט אויך 'באגריסט' דעם נייעם טאון.
לויט ווי ס'האט מיר אויסגעקוקט, איז דאס געווען בלויז א טייל פונעם טעכנישן פראצעדור, ווען מען באשטעטיגט א נייעם טאון ברויך דאס דאך ווערן אונטערגעשריבן אין אלבאני, איז דאס געווען די לעגאלע רעזולוציע אז קרית יואל קען ווערן א נייעם טאון. (ווא מען באזינגט אייביג דעם עלטערן פארשטארבענעם קאומא, אז ער האט אונטערגעשריבן די גרינדונג פון קרית יואל ווילעדזש, זייענדיג סעקרעטערי אוו סטעיט - ניו יארק).

געשריבן: זונטאג מארטש 31, 2019 7:51 pm
דורך אהער און אהין
דער קרית יואל ווילעדזש האט ארויסגעלייגט די איבעריגע באגריסונגען פאר דעם נייעם טאון:
- יונייטעד סטעיטס סענאטאר דזשיליבראנד
- אראנזש קאונטי עקזעקיוטיוו, סטיוו ניוהאז (אונטערגעשריבן דורך א וויצע-געהילף, נאכדעם וואס דער עקזעקיוטיוו האט איינגערוקט אין מיליטער פאר א צייט)
- טשערמאן פון אראנזש קאונטי לעגיסלאטור מר....................
*
מען זעהט נאכנישט די באגריסונג פון גאווערנאר ענדרו קאומאו.

געשריבן: זונטאג מארטש 31, 2019 8:03 pm
דורך אהער און אהין
דער 'רעקארד' צייטונג באריכטעט אז קרית יואל האט איינגעגעבן א פרישע אנעקסעישאן פארלאנג.
עס רעדט זיך פון א קליין באדן מיט קוועלער וואס געפונען זיך אויף לארקין דרייוו,אונטער די אייגענטומערשאפט פון הנהלת קרית יואל, אבער טעכניש אונטער די גרעניצן פון טאון אוו מאנראו, און קרית יואל וויל עס האבן אונטער איר אייגענטומערשאפט.
עס ווערט פארשטאנען אז נאכדעם וואס די גאנצע געגנט ארום איז אצינד אין די נייע ווילעדזש שטאפלען, (נאכדעם וואס היסטאריש און כאראקטעריסטיש האבן אידן אייביג ליב געהאט באדן און לאנד, און דער גאנצער געגענט ארום געפונט זיך אין די הענט פון די אידעלעך, וויל מען אצינד שאפן דארט א נייעם ווילעדזש ווי די אייגענטומער וועלן קענען ווירטשאפטן מיט די זאונינג לויט זייער אייגענעם און פינאנציעלן געשמאק) וויל קרית יואל נעמען די קוועלער צו זיך, אז מען זאל נישט דארפן מישן די גרעניצן שפעטער.
*

געשריבן: זונטאג מארטש 31, 2019 8:18 pm
דורך ממה נפשך
אהער און אהין האט געשריבן:דער 'רעקארד' צייטונג באריכטעט אז קרית יואל האט איינגעגעבן א פרישע אנעקסעישאן פארלאנג.
עס רעדט זיך פון א קליין באדן מיט קוועלער וואס געפונען זיך אויף לארקין דרייוו,אונטער די אייגענטומערשאפט פון הנהלת קרית יואל, אבער טעכניש אונטער די גרעניצן פון טאון אוו מאנראו, און קרית יואל וויל עס האבן אונטער איר אייגענטומערשאפט.
עס ווערט פארשטאנען אז נאכדעם וואס די גאנצע געגנט ארום איז אצינד אין די נייע ווילעדזש שטאפלען, (נאכדעם וואס היסטאריש און כאראקטעריסטיש האבן אידן אייביג ליב געהאט באדן און לאנד, און דער גאנצער געגענט ארום געפונט זיך אין די הענט פון די אידעלעך, וויל מען אצינד שאפן דארט א נייעם ווילעדזש ווי די אייגענטומער וועלן קענען ווירטשאפטן מיט די זאונינג לויט זייער אייגענעם און פינאנציעלן געשמאק) וויל קרית יואל נעמען די קוועלער צו זיך, אז מען זאל נישט דארפן מישן די גרעניצן שפעטער.
*


איז דאס נישט אין קעגנזאץ פונעם דיעל נישט צו אנעקסירן שטחים פון טאון אוו מאנרא פאר די נעקסטע 10 יאר?

געשריבן: מאנטאג אפריל 01, 2019 12:07 am
דורך קאץ און מויז
אהער און אהין האט געשריבן:דער 'רעקארד' צייטונג באריכטעט אז קרית יואל האט איינגעגעבן א פרישע אנעקסעישאן פארלאנג.
עס רעדט זיך פון א קליין באדן מיט קוועלער וואס געפונען זיך אויף לארקין דרייוו,אונטער די אייגענטומערשאפט פון הנהלת קרית יואל, אבער טעכניש אונטער די גרעניצן פון טאון אוו מאנראו, און קרית יואל וויל עס האבן אונטער איר אייגענטומערשאפט.
עס ווערט פארשטאנען אז נאכדעם וואס די גאנצע געגנט ארום איז אצינד אין די נייע ווילעדזש שטאפלען, (נאכדעם וואס היסטאריש און כאראקטעריסטיש האבן אידן אייביג ליב געהאט באדן און לאנד, און דער גאנצער געגענט ארום געפונט זיך אין די הענט פון די אידעלעך, וויל מען אצינד שאפן דארט א נייעם ווילעדזש ווי די אייגענטומער וועלן קענען ווירטשאפטן מיט די זאונינג לויט זייער אייגענעם און פינאנציעלן געשמאק) וויל קרית יואל נעמען די קוועלער צו זיך, אז מען זאל נישט דארפן מישן די גרעניצן שפעטער.
*

די גאנצע אנקעסעישאן האט נישט קיין תוכן ווייל עס איז נישט קאנעקטעד צו קרית יואל!
אפשר קען 13 הופער ווערן אנעקסירט קיין ק"י?!

געשריבן: מאנטאג אפריל 01, 2019 10:06 am
דורך אהער און אהין
ממה נפשך האט געשריבן:
אהער און אהין האט געשריבן:דער 'רעקארד' צייטונג באריכטעט אז קרית יואל האט איינגעגעבן א פרישע אנעקסעישאן פארלאנג.
עס רעדט זיך פון א קליין באדן מיט קוועלער וואס געפונען זיך אויף לארקין דרייוו,אונטער די אייגענטומערשאפט פון הנהלת קרית יואל, אבער טעכניש אונטער די גרעניצן פון טאון אוו מאנראו, און קרית יואל וויל עס האבן אונטער איר אייגענטומערשאפט.
עס ווערט פארשטאנען אז נאכדעם וואס די גאנצע געגנט ארום איז אצינד אין די נייע ווילעדזש שטאפלען, (נאכדעם וואס היסטאריש און כאראקטעריסטיש האבן אידן אייביג ליב געהאט באדן און לאנד, און דער גאנצער געגענט ארום געפונט זיך אין די הענט פון די אידעלעך, וויל מען אצינד שאפן דארט א נייעם ווילעדזש ווי די אייגענטומער וועלן קענען ווירטשאפטן מיט די זאונינג לויט זייער אייגענעם און פינאנציעלן געשמאק) וויל קרית יואל נעמען די קוועלער צו זיך, אז מען זאל נישט דארפן מישן די גרעניצן שפעטער.
*


איז דאס נישט אין קעגנזאץ פונעם דיעל נישט צו אנעקסירן שטחים פון טאון אוו מאנרא פאר די נעקסטע 10 יאר?

א גוטע קשיא.
דער רעקארד באריכטעט אז דער שטח פון 70 עיקר לאנד וואס ענטהאלטן די קוועלער איז ארגינעל געווען אריינגערעכנט אין וואגשאהל'ס סעווען ספרינגס ווילעדזש אפליקאציע. אצינד האט דער ווילעדזש פלוצים איינגעגעבן א זעלבסטשטענדיגע אנעקסעישאן אפליקאציע פאר דעם שטח, און דאס האט פאסירט געציילטע מינוטן בעפאר וואגשאהל איז אנגעקומען אין טאון האלל און איז אטאקירט געווארן.
עס ווערט פארשטאנען אז דער קרית יואל ווילעדזש וויל נישט מישן קיין גרעניצן מיט טאון אוו מאנראו - ווילעדזש אוו סעווען ספרינגס - אלזא נעמט מען דאס צו זיך און פטור אן עסק.

געשריבן: מאנטאג אפריל 01, 2019 10:32 am
דורך צולייגער
אהער און אהין האט געשריבן:
ממה נפשך האט געשריבן:
אהער און אהין האט געשריבן:דער 'רעקארד' צייטונג באריכטעט אז קרית יואל האט איינגעגעבן א פרישע אנעקסעישאן פארלאנג.
עס רעדט זיך פון א קליין באדן מיט קוועלער וואס געפונען זיך אויף לארקין דרייוו,אונטער די אייגענטומערשאפט פון הנהלת קרית יואל, אבער טעכניש אונטער די גרעניצן פון טאון אוו מאנראו, און קרית יואל וויל עס האבן אונטער איר אייגענטומערשאפט.
עס ווערט פארשטאנען אז נאכדעם וואס די גאנצע געגנט ארום איז אצינד אין די נייע ווילעדזש שטאפלען, (נאכדעם וואס היסטאריש און כאראקטעריסטיש האבן אידן אייביג ליב געהאט באדן און לאנד, און דער גאנצער געגענט ארום געפונט זיך אין די הענט פון די אידעלעך, וויל מען אצינד שאפן דארט א נייעם ווילעדזש ווי די אייגענטומער וועלן קענען ווירטשאפטן מיט די זאונינג לויט זייער אייגענעם און פינאנציעלן געשמאק) וויל קרית יואל נעמען די קוועלער צו זיך, אז מען זאל נישט דארפן מישן די גרעניצן שפעטער.
*


איז דאס נישט אין קעגנזאץ פונעם דיעל נישט צו אנעקסירן שטחים פון טאון אוו מאנרא פאר די נעקסטע 10 יאר?

א גוטע קשיא.
דער רעקארד באריכטעט אז דער שטח פון 70 עיקר לאנד וואס ענטהאלטן די קוועלער איז ארגינעל געווען אריינגערעכנט אין וואגשאהל'ס סעווען ספרינגס ווילעדזש אפליקאציע. אצינד האט דער ווילעדזש פלוצים איינגעגעבן א זעלבסטשטענדיגע אנעקסעישאן אפליקאציע פאר דעם שטח, און דאס האט פאסירט געציילטע מינוטן בעפאר וואגשאהל איז אנגעקומען אין טאון האלל און איז אטאקירט געווארן.
עס ווערט פארשטאנען אז דער קרית יואל ווילעדזש וויל נישט מישן קיין גרעניצן מיט טאון אוו מאנראו - ווילעדזש אוו סעווען ספרינגס - אלזא נעמט מען דאס צו זיך און פטור אן עסק.

וואס באדייט אז אויב מען נעמט אן דעם אריגינעלן פעטיציע פון סעווען ספרינגס ווי דערמאנט אין שכנות'דיגן אשכול, איז דער אפליקאציע נישט וואליד.

געשריבן: מאנטאג אפריל 01, 2019 10:50 am
דורך ר' יום טוב
עס איז קלאר אז די גאנץ ערשטע סעווען ספרינגס פעטיציע האט אצינד די מערסטע האפט. אויב גייט ער ווייטער דערמיט, וועט ער האבן די ווייניגסטע שטרויכלונג.

געשריבן: מאנטאג אפריל 01, 2019 11:20 am
דורך דברים אלו
ר' יום טוב האט געשריבן:עס איז קלאר אז די גאנץ ערשטע סעווען ספרינגס פעטיציע האט אצינד די מערסטע האפט. אויב גייט ער ווייטער דערמיט, וועט ער האבן די ווייניגסטע שטרויכלונג.

מיט די גוישע אפארטמענט קאמפלעקס?

געשריבן: מאנטאג אפריל 01, 2019 12:14 pm
דורך ר' יום טוב
דברים אלו האט געשריבן:
ר' יום טוב האט געשריבן:עס איז קלאר אז די גאנץ ערשטע סעווען ספרינגס פעטיציע האט אצינד די מערסטע האפט. אויב גייט ער ווייטער דערמיט, וועט ער האבן די ווייניגסטע שטרויכלונג.

מיט די גוישע אפארטמענט קאמפלעקס?

ניין, יענץ איז געווען א דרעפט.