בלאט 1 פון 1

נייעס און אפדעיטס פון אגודת ישראל ד'אמעריקא

געשריבן: מיטוואך יולי 30, 2014 10:27 am
דורך מר. גרין
אין די לעצטע שטיק צייט האט די אגודת ישראל אנגעהויבן אויפצובויען א פי אר מאשין מיט וועלכע זיי לאזן וויסן פארן עולם איבער זייערע אקטיוועטעטן דורכאויס אמעריקא
אלס א טייל פון דעם האבן זיי אנגעהויבן צו לאזן לויפן ארטיקלען און די לאקאלע צייטונגען, און זיי האבן אנגעהויבן צו שיקן אופדעיטס ביי אימעיל א.א.וו.

און די זעלבע צייט האבן זיי אויכעט אנגעהויבן צו לייגן א דגוש אויף די היימישע חסידישע קרייזן און האבן אריינגענומען אן אנגעזעהנער חסידישער אינגערמאן הרב ראפעפארט וואס געבט זיך אפ דערמיט.

דא האט איר א פרישע ווידיו וועלכע איז נארוואס ערשינען דורך אג"י.
http://www.bhol.co.il/article_old.aspx?id=71549

געשריבן: מיטוואך יולי 30, 2014 11:18 am
דורך פרעג בעסער נישט
און דעי אשכול איז א חלק דערפון?

געשריבן: מיטוואך יולי 30, 2014 11:47 am
דורך מי יודע
פרעג בעסער נישט האט געשריבן:און דעי אשכול איז א חלק דערפון?

;l;p- ;l;p- ;l;p-

געשריבן: מיטוואך יולי 30, 2014 11:56 am
דורך להודיע
פרעג בעסער נישט האט געשריבן:נעקסטיים פרעג נישט......

געשריבן: מיטוואך יולי 30, 2014 12:46 pm
דורך מר. גרין
WEEKLY LINK PAGE 83
זעה פילע באריכט
http://weeklylink.com/

אגודת ישראל פאראייניגט אידישע געמיינדעס צו שטיצען היסטורישע

געשריבן: מיטוואך יוני 17, 2015 12:25 pm
דורך מר. גרין
דינסטיג, א טאג נאך יו"ט שבועות, איז אפגעהאלטן געווארן א דרונגענדיגע מיטינג פון עסקנים און מנהלי ישיבות פון אלע קרייזען אין די הויפקווארטיר אפיסעס פון אגודת ישראל פון אמעריקע, און האבען דיסקוטירט וויאזוי איינצושפאנען דעם עולם צו שטיצען דעם געזעץ היסטורישע פארשלאג פון גאווערנער קאומאו צו העלפען עלטערן צאלן שכר לימוד אין פריוואטע סקולס און ישיבות

הרב חיים דוד צוויבל האט אנגעפירט דעם מיטינג, און האט אונטערגעשטרוכען וויכטיגע נקודות פונעם געזעץ וואס וועט ברענגען בעניפיטן פאר עלטערן פון ישיבה קינדער. הרב צוויבל האט גערופען פאר שטארקע שטיצע פונעם ציבור, כדי צו פארזיכערן אז דער געזעץ זאל ווערן אדורכגעפירט אין אלבאני אינעם נעקסטען חודש בעז"ה.

"עס איז א היסטורישער אנטוויקלונג און א געוואלדיגער דורכברוך, וואס איז מעגליך א זאך וואס איז באמת א שפיל-טוישונג" האט הרב צוויבל דערקלערט פאר איבער 50 מנהלים און עסקנים פון אלע טיילען פון ניו יארק. ער האט אויך דערמאנט דעם קאמפף וואס אגודת ישראל פירט שוין צענליגע יארן כדי צו באקומען רעגירונג'ס שטיצע פאר עלטערן וואס צאלען שכר לימוד, א קאמפף וואס הרב משה שערער ז"ל האט נאך אנגעפירט. דער איצטיגער פאשלאג איז "פאר א גאר קארצער צייט אן עפענונג פון א פענסטער" וואס ענדיגט זיך אין 3 מיט האלב וואכען צייט, אין יוני דעם 17טען, ווען די סעסיע אין אלבאני ענדיגט זיך.

"די כוחות פון די אפּאזיציע אנטקעגען דעם פארשלאג זענען שוין פארגברייט" האט הרב צוויבל געווארענט, "די טיטשערס יוניאונס און די צייטונגען פון די ליבעראלע פרעססע זענען שוין ארויס געקומען מיט א שטארקע קעגענשאפט צום געזעץ, און מיר מוזען זיין א חלק פון א פאראייניגטע כוח מיט גענונג כוחות כדי שטארק צוריק צושטופען זייערע אקטיוויטעטן, אז מיר זאלן קענען בעז"ה מנצח זיין".

דער גאווערנער האט פארגעשלאגען דעם "עלטערנס אויסווייל אין עדוקעשען געזעץ" צוויי וואכען צוריק. מיט א גאר נייע פרט, אז עלטערן וואס זענען קוואליפאצירט וועלן באקומען הילף פאר זייער שכר לימוד חוב דירעקט פון די רעגירונג, אלס א שטייער ריפאנד. דער וויכטיגער פרט, האט סורפּרייזט אלעמען.

"מיר האבען געוואוסט פון פריער אז דער גאווערנער האט בדעה פארצושלאגען טעקס קרעדיטס אבער מיר האבען נישט געוואוסט קיין פרטים. און מיר זענען געווען סורפרייזד ווי ווייט דער נייער פארשלאג גייט" האט הרב צוויבל פארציילט.

דער גרעסטער חלק פון דעם גאווערנערס הצעה לייגט אוועק זיבעציק מיליאן דאלער אלס א טעקס קרעדיט פאר לאו-אינקאם עלטערן עס שעקנט 500$ פער קינד פאר עלטערן וואס צאלן שכר לימוד. צב"ש א משפחה פון 5 קינדער וועט צוריק באקומען 2500$ פון זייער שכר לימוד ווען זיי וועלן איינגעבען זייערע טעקס רעטורן. דהיינו דער קרעדיט איז א "ריפונדעבל קרעדיט", וואס מ'וועט צוריק באקומען אפילו אין א פאל ווען מען האט בכלל נישט געדארפט צאלן קיין טעקסעס, אפילו דאן וועט מען אויך צוריק קריגען די הוצאה פון שכר לימוד.

דער פארשלאג שטעלט אויך צו 50 מיליאן דאלער פאר טעקס קרעדיט פאר די וואס שענקען געלט פאר סקאלערשיפ פאנדס וואס בענעפיטן ארימע און מיטל אינקאם סטודענטן אין פריוואטע סקולס.

דער אטמאספער אין דעם צימער איז געווען אויסערטערליש, צוליב דעם גרויסען שעת הכושר פאר דער תורה ציבור אין ניו יארק. די רעדנער האבען אלע מעורר געווען אלע מנהלים אז זיי זאלען איינשפאנען זייערע עלטערן פאר א ריזיקע אדוואקאטישער קאמפיין פון א כוח הרבים. זיי האבען מסביר געווען אז דער איצטיגער פארשלאג איז א קריטישער שריט מצד דער רעגירונג וואס גיבט א א כוח פאר עלטערן צו האבען אן אויסווייל וויאזוי צו מחנך זיין זייערע קינדער.

דער אלעמען באקאנטער אסעמבלימאן דוב הייקינד האט מסביר געווען די וויכטיקייט אז עלטערן זאלען זיין פרא-אקטיוו און האט געלייגט א דגוש אויף די וויכטיגקייט פון צוזאם נעמען דעם ציבור פאר א מאסיווער קאמפיין דורך טעלעפון קאלס, אימעלס און בריווען וועלכע קענען איבערוועגען דעם וואג-שאל לטובת דעם געזעץ. ער האט אויסגערופען אז ישיבה עלטערן מוזען לאזען הערען זייער שטימע פאר'ן געזעץ. "מ'מוז געבען געווער צייג פאר די אסעמבלי מעמבערס, בכדי אז זיי זאלן האבען דעם כוח הרבים אונטער זיך צו שטיצן דעם געזעץ." האט הייקינד געזאגט.

אסימבלימאן פיל גאלדפעדער פון פאר-ראקאוועי האט זיך באטייליגט דורכ'ן טעלעפון און האט אנגמערקט אז אן ענליכער ביל איז אדורך געפאלען דעם לעצטען ווינטער ווייל עס איז געווען פארבינדען מיט אן אנדערען געזעץ און צוליב דעם האט עס נישט געקענט האבען גענוג פאליטישע שטיצע. "עס איז וויכטיג אז דער געזעץ זאל מען לאזען אדוכגיין אליין פאר זיך און נישט עס אנהענגען מיט אנדערע געזעצען וואס האבען נישט קיין שייכות צו דעם" האט גאלדפעדער פארלאנגט.

אסעמבלימאן מיכאל סימאנאוויץ האט זיך אויך באטייליגט דורכ'ן טעלעפון האט אדערסירט די קליינע צאל פון מיליטאנטישע אנטי ישיבה אסעמבלימען וואס שטערן דעם געזעץ אדורכגאנג, זאגענדיג צו די פארזאמלטע "דער איינציגער וועג צו באקענפען דעם אפאזיציע, איז אז מיר זאלען זיין מער שטייף מיט אונזער שטיצע פאר'ן געזעץ."

אלע רעדנער האבען מדגיש געווען די וויכטיגקייט אז דער ציבור פון ישיבה עלטערן האט א וויכטיגע ראלע אין מחליט זיין צו דער געזעץ וועט אנגענומען ווערן, און קען נאר פאסירען מיט אריינטון פול ענערגיע אין א קאמפיין אין אלבאני ווי דער סענאט האט שוין אנגענומען דעם געזעץ און מ'ווארט אז דער אסעמבלי זאל אויך צושטימען צו דעם פארשלאג.

צום סוף האט גערעדט דער איבערגעגעבענער עסקן חאזקל בענעט א מעמבער פון דעם ועד הנאמנים פון אגודת ישראל און האט מיט א ברען ארויסגברענגט דעם זעלטענער שעת הכושר וואס כלל ישראל געפונט זיך איצט אין ניו יארק סטעיט. "מיר האבען נאך קיינמאל נישט געהאט אזא געלעגענהייט און אפשר וועלן מיר דאס נישט האבען נאכאמאל. עס טאר זיך נישט געפונען א מוסד אדער עלטערן וואס טוהן נישט נעמען א טייל אין דעם מן-השמים געשיקטע געלעגענהייט, אלע קרייזען פון אלע קהילות מוזען זיך פאראייניגען מיט דעם מאסיווער אימעל אדער טעלעפון קאמפיין פון פארלאנגען אז די אסעמבלי זאל טוהן א זאך אין וואס מיר זענען מיט יושר בארעכטיגט." האט חאזקל בענעט געזאגט.

געשריבן: זונטאג יוני 28, 2015 4:16 pm
דורך מר. גרין
-מודעה אין די ווענענטליכע צייטונגען מטעם סאטמער זיך צו באדאנקען פאר אגודת ישראל און אסאמבלימאן הייקאנד פאר די שתדלנות לטובת קרית יואל.

געשריבן: זונטאג יוני 28, 2015 4:27 pm
דורך derech eretz
דאס איז די גאנצע וואס איר ברענגט? איז נישט געווען יעצט גרויסע אפדעיטס לגבי די פריוואטע סקולס טעקס קרעדיטס?

געשריבן: זונטאג יוני 28, 2015 6:27 pm
דורך מר. גרין
derech eretz האט געשריבן:דאס איז די גאנצע וואס איר ברענגט? איז נישט געווען יעצט גרויסע אפדעיטס לגבי די פריוואטע סקולס טעקס קרעדיטס?

נו אדרבה
כהאב שוין לאנג געוואלט דא ארויפברענגן אונזער ניק הרב יונה כהן זאל אפגעבן א ערשטהאנטיג באריכט איבער די לאנג פארצויגענע קאמפ איבער די טעקס קרעדיט איבער וועלכע מען שלאגט זיך שוין אין אלבעני פאר די לאנגע לאנגע יארן.
די אגודה האט אויך געלאזט לוןיפן א קומפיין צו רופן די סענעטארן און לאזן הערן אונזערע געברויכן
http://www.investined.org/agudath-israel-email-rep/
אזויפיל יא. אומבאמערקטערהייט האט יהודת החרדית מצליח געווען מיט עטליכע פראנטען אריינגערעכענט די וואטשערס און די פרי-קינדערגארטן (די-בלאזיא) נאך וואס די OU האט שטארק געקעמפט דערפאר
דא האט איר א חלק פון די OU קאמפיין וואט האט גוט געארבעט אויף די די-בלאזיא אדמיניסטראציע

געשריבן: דינסטאג נובעמבער 03, 2015 11:35 am
דורך מר. גרין
לאחרונה מופץ מכתב, עליו חתומים גדולי הדור בארה"ב, כשהם מבקשים להתרחק מתנועת "אופן אורתודוקסי", שנחשבה עד היום כשייכת לזרם החרדי. "'אופן אורתודוקסי' הראו פעמים בלי מספר שכופרים בעיקרי הדת והאמונה ובעיקר בסמכותם של התורה וחכמיה... היא אינה חלק מיהדות התורה", נכתב בשם גדולי הדור

געשריבן: דינסטאג נובעמבער 03, 2015 12:01 pm
דורך Gevald Geshrigen
איז דאס די ערשטע צעטל אקעגן אופּן ארטאדאקסי ?

געשריבן: דינסטאג נובעמבער 10, 2015 4:54 pm
דורך מר. גרין
ווען מהדרין אייז קרים האט געניצט "קליינס" פריזער
מורא'דיגע מעשה

!!A MUST SEE
http://agudathisrael.org/video-listen-l ... episode-4/

Dentist’s Security Clearance Denial Due to Israel Ties

געשריבן: דאנארשטאג ינואר 07, 2016 4:27 pm
דורך מר. גרין

געשריבן: דאנארשטאג אוקטובער 19, 2017 4:13 pm
דורך מר. גרין
Agudath Israel of America Commends U.S. Attorney General for Religious Liberty Memorandum

http://myemail.constantcontact.com/Agud ... kDwLT7qPGY

געשריבן: דאנארשטאג אוקטובער 19, 2017 4:15 pm
דורך מר. גרין
Yeshivah Expo

געשריבן: דאנארשטאג אוקטובער 19, 2017 6:09 pm
דורך נא_שכל
אפשר קען מען איבערגעבן וואס מ'האט דארט גערעדט, ס'וויכטיג פאר אסאך מענטשען.

יישר כח!

Mayor Visits BP Culver Estates as Phase One of Agudah/SBCO’s

געשריבן: מאנטאג אוקטובער 30, 2017 5:42 pm
דורך מר. גרין
Mayor Visits Boro Park’s Culver Estates as Phase One of Agudah/SBCO’s Affordable Housing Project Nears Completion

http://myemail.constantcontact.com/Mayo ... gnb9qCLuJ8

CONTACT CONGRESS TODAY AND URGE THEM TO KEEP THESE KEY PROVISIONS IN TAX BILL!

געשריבן: זונטאג דעצמבער 10, 2017 5:14 pm
דורך מר. גרין
As the House and Senate will soon meet to iron out differences between their respective versions of the tax bill, we turn to our members and friends to help weigh in on issues of great importance to the Orthodox Jewish community.

We are asking that you contact your Senator and Representative to have them urge the Conference Committee to:

(1) Retain the Qualified Tuition Reduction provision, which provides tax benefits to teachers and other school administrators. By eliminating the tax-free status of the QTR benefit, any tuition reductions or payments made by educational institutions as part of its employee benefit package, would not only have serious increased tax consequences for teachers and staff, but it could bump them into tax brackets that could force some of them to lose certain social service benefits. While our financially strapped yeshivos often find it difficult to offer competitive salaries, this benefit makes it easier for them to still hire high quality educational and executive staff. And, it is ultimately a benefit for everyone in the school and community, as it helps keeps already exorbitant tuition costs down.

(2) Retain the expansion of 529 accounts to K-12, which will allow tax free withdrawals from education savings accounts for private school tuition and other expenses. This benefit will be of help to segments of our schools’ parent bodies. It is a good and important first step that can be built upon on the state and federal levels. While it is in both bills, it was narrowly passed in the Senate and has come under fierce attack by anti-school choice advocates. So it is important that the Conference Committee hears from us.

By clicking on the take action button below you will be directed to our advocacy portal where you can call or email your elected officials. Please make it personal and edit as you see fit.

Please note that Agudath Israel has been speaking out on several “individual/family” aspects of the tax bills that could have detrimental impact on substantial portions of the Orthodox community, including the possible elimination or limitation on deductions for personal exemptions, state and local taxes, medical expenses, etc. We will continue to monitor and speak out on those issues and possibly provide further updates and alerts on them as we communicate with the Conference Committee.

http://agudathisrael.org/call-congress- ... -tax-bill/

געשריבן: מיטוואך נובעמבער 07, 2018 12:04 am
דורך וואס עפעס?
עם אחד ארגענעזאציע אן אפטיילונג פון אגודה איז לעצטענס זייער אקטיוו

דא האט איר א פרישע בריוו