בלאט 1 פון 1

הודעה חשובה

געשריבן: מיטוואך ינואר 14, 2009 9:24 pm
דורך קרעטשמער
בס"ד
אזוי ווי דער עולם באמערקט, גייען מיר דורך געוויסע שינוים - לטובה - אינערהאלב די ווירטשאפט פונעם ביהמ"ד והמסתעף. נאכן אויפנעמען נייע אחראים און מנהלים ספעציעל פאר די וואקסענדע פארומס אונטער די ביהמ"ד קאטעגאריע. וועלן אלע אחראים פונקצואנירען אונטערן שירעם ניק; 'גבאי ביהמ"ד' פון וועלכע זיי וועלן אנפירען דעם ניהול הפארומס, און די טאג טעגליכע ארבעט.

מיר האפן אז מיט דער צושטעל פון די אחראים וועלן מיר קענען אנהאלטן די ניווא פון די פארומס בפרט, און פונעם קרעטשמע בכלל, אויף אירע הויכע סטאנדארטן ווי ביז היינט. און זיך ספראווען מיט די צופלוס פון ארבעט, צו אקאמאדירען דעם ברייטן ציבור קע"ה כ"י.

מיר ווילן נאכאמאל אויפפאדערן דעם ציבור, נישט צו באלמוטשען די חשובע וואלונטירען מיט איבריגע פראגעס, און ארבעט וואס קען פארמיטן ווערן דורך קאפעראציע פון די געערטע מיטגלידער, וחפץ ה' בידינו יצליח.