אייוועלט דיעלס

  • אייוועלט-דיעלס
    דינסטאג יוני 20, 2017 12:18 pm
  • מיט גרויס פרייד טוען מיר פראקלעמירען איבערען נייע אשכול דיעלס און געדאנקען פארן זומער 
    דא וועלן מיר ארויף לייגען דיעלס ווי אויך גוטע געדאנקען וואס קען זיין אינטערסארט סיי פאר די וואס פארן אין קאנטערי ווי אויך פאר די וואס בלייבען אינדערהיים
    מיר בעהטן זייער שטארק ביטע נישט ארויף לייגן קיין שום דיעל אדער געדאנק אויב ווייסט איר פון א דיעל אדער געדאנק נעמט 5 מינוט פון אייערע צייט‏ און שיקט אין אישי אדער צו iveltdeals@gmail.com
  • זעה מער און פרעג
זעה נאך דיעלס